https://cdn.weglot.com/switchers/underline_edge.2d8046d1838481a2ada1c635292652077c7fd9d8.min.js

Asiakkaan sanoin

Palautetta meistä

Asiakkaan sanoin

"Pystyimme tunnistamaan keskeiset vahvuutemme, priorisoimaan kehityskohtamme ja ottamaan ensimmäiset askeleet tavoitteellisessa asiakaskokemuksen kehittämisessä."

Susanna Siira, Wärtsilä

"Anna-Maijan vahva kokemus erityisesti B2B-ympäristöstä ja hänen rauhallinen mutta määrätietoinen lähestymistapansa auttoivat meitä jäsentämään tehtävät, yhdistämään asiakkaiden toiveet ja ylimmän johdon odotukset ja etenemään järjestelmällisesti mutta ketterästi."

"Anna-Maija auttoi Wärtsilää syventämään ymmärrystä siitä, mikä tuo arvoa asiakkaillemme eri markkinoilla ja segmenteillä sekä asiakkaan elinkaaren eri vaiheissa. Asiakaspolun kuvaamisen ja hänen antamiensa suositusten perusteella pystyimme tunnistamaan tärkeimmät vahvuutemme ja priorisoimaan kehityskohtamme, sekä ottamaan ensimmäiset askeleet tavoitteellisessa asiakaskokemuksen kehittämisessä."

Anna-Maijan vahva kokemus erityisesti B2B-ympäristöstä ja hänen rauhallinen mutta määrätietoinen lähestymistapa auttoi meitä etenemään järjestelmällisesti mutta ketterästi."

Susanna Siira, Wärtsilä

"Kehitimme asiakaskeskeistä ajattelua ja toimintatapoja"

" Asiakaskeskeisyys on keskeinen osa Ruukin strategiaa. Anna-Maija on tukenut meitä konkretisoimaan, mitä asiakaskeskeisyys käytännössä tarkoittaa.

Yhteistyön aikana syvensimme ymmärrystämme asiakkaidemme tarpeista ja suunnittelimme kehittämisen tavoitteita tukevat asiakaslupaukset ja uudet toimintatavat. Testasimme ja arvioimme uusia toimintatapoja yhdessä asiakasrajapintamme kanssa ja otimme asiakkaat myös mukaan prosessiin.

Yhteistyön seurauksena asiakaskeskeinen ajattelu ja toimintamallit kehittyivät entisestään Ruukilla. Menestystä tukivat kolme asiaa: Sitoutuneet kollegat Ruukissa, johdon vahva sitoumus ja Anna-Maijan kaltainen ammattilainen, joka ohjasi ja tuki meitä koko kehitys- ja pilotointiprosessin ajan."

Pia Salonen, Ruukki

"Anna-maijan kanssa on ollut helppo ja miellyttävä työskennellä. Hän työskentelee antaumuksella ja ammattitaidolla."

"Anna-Maijan kanssa on ollut helppo ja miellyttävä työskennellä. Hän tekee mitä on luvattu omistautuneesti ja ammattitaitoisesti ja pitää aina huolen siitä, että seuraavat vaiheet ovat selvät ja että saavutamme konkreettisia tuloksia. Yhteistyömme tuloksena Oilonin asiakaskokemusvalmiudet ovat kasvaneet, ja pystymme esimerkiksi mittaamaan asiakaskokemusta strategisesti ja operatiivisesti sekä hyödyntämään asiakasymmärrystä."

Michele Danelon, Oilon

Miten voisimme auttaa sinua?

Anna-Maija Tanninen

Perustaja, CX Advisor

anna-maija.tanninen@cxagency.fi

+358 40 6736377